JVS Motoren

Website motoren

Taak Risico Analyse: wat, waarom en wanneer

2 min gelezen
Taak risico analyse

Krijg je op de werkvloer te maken met een nieuwe opdracht zonder dat daar goede werkinstructies bij zitten? Normaal gesproken heb je bij je dagelijkse taken de juiste informatie paraat en kun je mogelijke risico’s inschatten. Hoe los je dit op als je een nieuwe opdracht krijgt zonder de nodige instructies? Een Taak Risico Analyse biedt hierbij uitkomst. Dit is een analyse die je zelf kunt uitvoeren; zo kun je ontdekken wat de risicofactoren zijn. Wat staat er precies in een Taak Risico Analyse en hoe kun je deze analyse opstellen?

Taak risico analyse

Een Taak Risico Analyse (TRA) wordt opgesteld met het doel om ongevallen te voorkomen. Door de risico’s in kaart te brengen kunnen maatregelen genomen worden om ongevallen te voorkomen. In een Taak Risico Analyse staan de inventarisaties van de werkrisico’s, maar ook de opgestelde procedures en de uitvoering van de preventieve maatregelen. Wie moet de TRA uitvoeren? Dit gebeurt in een team van personen die de werkzaamheden gaan uitvoeren, maar ook de nodige deskundigen. 

Het nut van een Taak Risico Analyse

Taak risico analyse

Wanneer een bestaande taak risico’s met zich meebrengt, is het al van belang om een analyse op te stellen om zo preventieve maatregelen te kunnen voorstellen. Maar ook als er een nieuwe taak is waarvan de risico’s nog niet bekend zijn, is een Taak Risico Analyse een must. Op deze manier kunnen ongevallen op de werkvloer worden voorkomen. Je kunt ook een Taak Risico Analyse opstellen met de hulp van een externe partij, zoals een van de toezichthouders van G4S Safety Solutions.