JVS Motoren

Website motoren

NEN 3140 Certificaat

1 min gelezen
Ptc opleidingen

Ptc opleidingen
In mijn dagelijks werk heb ik veel te maken met het gebruik van elektrische installaties, machines en gereedschappen. Daarom heb ik mij aangemeld voor het behalen van het NEN 3140 Certificaat. Deze veiligheidsnorm komt voort uit de Arbowet, waarin de arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd.
Tijdens deze cursus heb ik veel informatie gekregen over het veilig werken met elektrische apparatuur. Elektriciteit, elektrische apparaten en installaties worden overal toegepast, zoals in fabrieken en woningen, op kantoren en schepen of in de open lucht. Daarnaast heb ik ervaren dat de nieuwe norm, die voor laagspanningsinstallaties geldt en sinds 2011 van kracht is, in tegenstelling tot de eerdere NEN-EN50110, beter leesbaar is gemaakt en daardoor ook beter werkbaar is geworden. Een van de veranderingen is dat een grote machine geen arbeidsmiddel meer is maar een afzonderlijke installatie. Deze installatie moet dan ook op deze wijze beheerd en geïnspecteerd worden. Verder wordt vereist dat de toezichthouder tijdens de werkzaamheden continue aanwezig moet zijn. Ook is tegenwoordig sprake van een normatieve inspectietermijn. De cursus is een goede leidraad en levert in de praktijk een belangrijke bijdrage aan veilig werken op de werkvloer voor jezelf maar ook voor de personen om je heen.